O wydarzeniu

Szanowni Państwo,

Organizatorzy w składzie: dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein, dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek, dr Michał Dudarewicz, dr Marta Jóźwiak-Bębenista oraz dr Michał Karbownik pragną podziękować wszystkim obecnym na I-szym Spotkaniu Szkoleniowo-Warsztatowym "Farmaceuci dla Pacjentów", które odbyło się w dniu 20 października 2018 r. w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 (galeria zdjęć - niżej).

W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 osób, w tym farmaceuci, pacjenci seniorzy oraz studenci IV i V roku na kierunku farmacja. Spotkanie "Farmaceuci dla Pacjentów" to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, którego program objął dwa panele: jeden dla farmaceutów (kurs S.C. 1.40/2018/1 "Opieka farmaceutyczna: Geriatria") i jeden dla pacjentów. Wykłady wygłosiło wielu pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

- prof. dr hab. Andrzej Stańczak,
- prof. dr hab. Jolanta Zawilska,
- dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein,
- dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek,
- dr Michał Dudarewicz,
- dr Michał Karbownik,
- dr Jacek Kasznicki,
- mgr Anna Marchelak,
- oraz mgr Katarzyna Sztuka.

Prelegentami byli również:
- dr hab. Adam Fronczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
- dr Piotr Merks z firmy Piktorex,
- mgr Urszula Mierzwińska z grupy Aptek Cosmedica,
- mgr Kamila Przybył i mgr Paweł Śmigielski z Apteki Omega 
- oraz mgr Paweł Konrad Tuszyński z grupy opieka.farm.

Nowość wśród wydarzeń tego typu stanowi połączenie obydwu paneli w postaci wspólnie realizowanych warsztatów. Mimo jesiennej aury, pacjenci seniorzy oraz farmaceuci nie zawiedli a Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, kończąc się w późnych godzinach popołudniowych. Pacjenci byli szczególnie zadowoleni, ponieważ mieli okazję, by spokojnie porozmawiać  z farmaceutami o problemach związanych ze stosowaną farmakoterapią. Z kolei farmaceuci chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązywania tychże problemów.

Organizatorzy dziękują:
- wszystkim prelegentom, którzy wygłosili wykłady,
- farmaceutom - liderom stanowisk przeglądów lekowych,
- farmaceutom i pacjentom, którzy wzięli udział w wydarzeniu
- oraz patronom, sponsorom i partnerom, bez pomocy i bez wsparcia których nie odbyłoby się I-sze Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe.

W szczególności Organizatorzy pragną podziękować:

- Jego Magnificencji, Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Prof. dr hab. Radzisławowi Kordkowi, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - Prof. dr hab. Darii Orszulak-Michalak oraz  Prezesowi Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi - Panu Mgr Pawłowi Stelmachowi,

- Prodziekanowi ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego - Prof. dr hab. A. Stańczakowi oraz Pani Mgr Kamili Marat-Murgrabia - Kierownikowi Biura Oddziału Kształcenia Podyplomowego,

- pracownikom Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

- pracownikom Katedry Biofarmacji (prof. dr hab. J. Zawilskiej, dr hab. Jackowi Owczarkowi, dr Dariuszowi Andrzejczakowi, dr Joannie Orłowskiej, dr Agacie Woldan-Tambor, dr Ewie Zwierzyńskiej, mgr K. Sztuce) i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego (mgr A. Marchelak),

- Oddziałowi Łódzkiemu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

- firmie Aflofarm Farmacja Polska,

- pracownikom Aptek Cosmedica

- grupie opieka.farm,

- firmie Hurtap S.A.

- spółce ZBADAJSIE (LabHome),

- firmie Piktorex

- firmie NOVAMA CLOUD

- pracownikom Apteki Omega,

- spółce Ranbaxy (Poland) - a SUN PHARMA company,

- członkiniom Stowarzyszenia "Łódzki Klub Amazonka",

- Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

- oraz studentom Wydziału Farmaceutycznego na kierunku Farmacja (IV i V rok).

Serdecznie dziękujemy!


Komitet Organizacyjny:

dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii UM w Łodzi

dr Marta Jóźwiak-Bębenista

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii UM w Łodzi

dr Michał Karbownik

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii UM w Łodzi

dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein

Zakład Biofarmacji
Katedra Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi

dr Michał Dudarewicz

Zakład Farmakogenetyki
Katedra Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi

Galeria zdjęć

Aktualności

10 lipca 2018

Udział farmaceutów w wydarzeniu

Szanowni Państwo Serdecznie dziękujemy za udział w I-ym Spotkaniu Szkoleniowo-Warsztatowym „Farmaceuci dla Pacjentów”! Była to przyjemność gościć Państwa na Wydziale…
Zobacz więcej

Patronat i Sponsorzy

PATRONAT HONOROWY

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR
Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

PREZES OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ
W ŁODZI
mgr farm. Paweł Stelmach

DZIEKAN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak

SPONSORZY, PARTNERZY MERYTORYCZNI I PATRONAT MEDIALNY