O wydarzeniu

Szanowni Państwo,

zapraszamy na I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe "Farmaceuci dla Pacjentów", które odbędzie się w dniu 20.10.2018 r. (sobota) w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1.

Kompleksowa opieka nad osobami starszymi jest jednym z ważniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego w Polsce i na świecie. W realizację programów mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z niekontrolowaną politerapią lub polipragmazją włączają się również farmaceuci z aptek ogólnodostępnych. Stają się oni tym samym ważnym ogniwem przyczyniającym się do ograniczenia szkodliwości wynikającej ze stosowania przez pacjentów seniorów wielu leków, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia przepisywanych przez różnych specjalistów lub w ramach samoleczenia.

Program Spotkania skierowany jest nie tylko do farmaceutów-aptekarzy, ale również do pacjentów. Poza serią wykładów dla magistrów farmacji i pacjentów (dwa osobne panele) celem spotkania będzie także przybliżenie roli farmaceuty z apteki ogólnodostępnej w sprawowaniu opieki farmaceutycznej nad pacjentem poprzez wspólnie realizowane warsztaty. Podczas warsztatów będzie można uzyskać informacje w zakresie prawidłowego stosowania leków, obsługi wybranych urządzeń dozujących i pomiarowych, w tym testów diagnostycznych oraz uzyskać porady służące rozwiązaniu zgłaszanych problemów lekowych.

Udział pacjentów w Spotkaniu jest bezpłatny.

W ramach Spotkania odbędzie się szkolenie dla farmaceutów poświęcone problematyce opieki farmaceutycznej nad seniorem z chorobą przewlekłą. Kurs "Opieka farmaceutyczna: Geriatria" zostanie zakończony testem sprawdzającym, którego zaliczenie umożliwi uzyskanie 8 punktów edukacyjnych w ramach szkolenia ciągłego, potwierdzone wydaniem certyfikatu. Warunkiem udziału w Spotkaniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty. Koszt udziału dla magistrów farmacji to jedynie 35,- PLN.

Liczba miejsc jest ograniczona. Termin nadsyłania zgłoszeń przez farmaceutów, w tym potwierdzeń zapłaty, upływa w dniu 06.10.2018 r.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii UM w Łodzi

dr Marta Jóźwiak-Bębenista

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii UM w Łodzi

dr Michał Karbownik

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii UM w Łodzi

dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein

Zakład Biofarmacji
Katedra Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi

dr Michał Dudarewicz

Zakład Farmakogenetyki
Katedra Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi

Aktualności

10 lipca 2018

Rejestracja udziału farmaceutów w wydarzeniu

Zobacz więcej

Patronat i Sponsorzy

PATRONAT HONOROWY

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR
Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

PREZES OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ
W ŁODZI
mgr farm. Paweł Stelmach

DZIEKAN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak

SPONSORZY I PATRONAT MEDIALNY