O wydarzeniu

Szanowni Państwo,

Organizatorzy w składzie: dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein, dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek, dr Michał Dudarewicz, dr Marta Jóźwiak-Bębenista oraz dr Michał Karbownik pragną podziękować wszystkim obecnym na I-szym Spotkaniu Szkoleniowo-Warsztatowym „Farmaceuci dla Pacjentów", które odbyło się w dniu 20 października 2018 r. w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 (galeria zdjęć – niżej).

W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 osób, w tym farmaceuci, pacjenci seniorzy oraz studenci IV i V roku na kierunku farmacja. Spotkanie „Farmaceuci dla Pacjentów" to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, którego program objął dwa panele: jeden dla farmaceutów (kurs S.C. 1.40/2018/1 „Opieka farmaceutyczna: Geriatria") i jeden dla pacjentów. Wykłady wygłosiło wielu pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

– prof. dr hab. Andrzej Stańczak,
– prof. dr hab. Jolanta Zawilska,
– dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein,
– dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek,
– dr Michał Dudarewicz,
– dr Michał Karbownik,
– dr Jacek Kasznicki,
– mgr Anna Marchelak,
– oraz mgr Katarzyna Sztuka.

Prelegentami byli również:
– dr hab. Adam Fronczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
– dr Piotr Merks z firmy Piktorex,
– mgr Urszula Mierzwińska z grupy Aptek Cosmedica,
– mgr Kamila Przybył i mgr Paweł Śmigielski z Apteki Omega 
– oraz mgr Paweł Konrad Tuszyński z grupy opieka.farm.

Nowość wśród wydarzeń tego typu stanowi połączenie obydwu paneli w postaci wspólnie realizowanych warsztatów. Mimo jesiennej aury, pacjenci seniorzy oraz farmaceuci nie zawiedli a Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, kończąc się w późnych godzinach popołudniowych. Pacjenci byli szczególnie zadowoleni, ponieważ mieli okazję, by spokojnie porozmawiać  z farmaceutami o problemach związanych ze stosowaną farmakoterapią. Z kolei farmaceuci chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązywania tychże problemów.

Organizatorzy dziękują:
– wszystkim prelegentom, którzy wygłosili wykłady,
– farmaceutom – liderom stanowisk przeglądów lekowych,
– farmaceutom i pacjentom, którzy wzięli udział w wydarzeniu
– oraz patronom, sponsorom i partnerom, bez pomocy i bez wsparcia których nie odbyłoby się I-sze Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe.

W szczególności Organizatorzy pragną podziękować:

Jego Magnificencji, Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Prof. dr hab. Radzisławowi Kordkowi, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – Prof. dr hab. Darii Orszulak-Michalak oraz  Prezesowi Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi – Panu Mgr Pawłowi Stelmachowi,

Prodziekanowi ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego – Prof. dr hab. A. Stańczakowi oraz Pani Mgr Kamili Marat-Murgrabia – Kierownikowi Biura Oddziału Kształcenia Podyplomowego,

– pracownikom Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

– pracownikom Katedry Biofarmacji (prof. dr hab. J. Zawilskiej, dr hab. Jackowi Owczarkowi, dr Dariuszowi Andrzejczakowi, dr Joannie Orłowskiej, dr Agacie Woldan-Tambor, dr Ewie Zwierzyńskiej, mgr K. Sztuce) i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego (mgr A. Marchelak),

Oddziałowi Łódzkiemu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

– firmie Aflofarm Farmacja Polska,

– pracownikom Aptek Cosmedica

grupie opieka.farm,

– firmie Hurtap S.A.

– spółce ZBADAJSIE (LabHome),

– firmie Piktorex

– firmie NOVAMA CLOUD

– pracownikom Apteki Omega,

– spółce Ranbaxy (Poland) – a SUN PHARMA company,

– członkiniom Stowarzyszenia „Łódzki Klub Amazonka",

– Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

– oraz studentom Wydziału Farmaceutycznego na kierunku Farmacja (IV i V rok).

Serdecznie dziękujemy!


Komitet Organizacyjny:

dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii UM w Łodzi

dr Marta Jóźwiak-Bębenista

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii UM w Łodzi

dr Michał Karbownik

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii UM w Łodzi

dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein

Zakład Biofarmacji
Katedra Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi

dr Michał Dudarewicz

Zakład Farmakogenetyki
Katedra Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi

Galeria zdjęć

Podziel się