Program

Ramowy program I Spotkania Szkoleniowo-Warsztatowego "Farmaceuci dla Pacjentów"

Panel dla farmaceutów (kurs S.C. 1.40/2018/1
– 8 punktów edukacyjnych tzw. „twardych")

godzina / temat

09:00-09:10   /   Uroczyste powitanie gości i otwarcie Spotkania

09:10-09:40   /   Farmaceuta dla Pacjenta w podeszłym wieku
(dr n. med. Michał Karbownik, Zakład Farmakologii i Toksykologii UM w Łodzi)

09:40-10:25   /   Farmaceuta dla Pacjenta z cukrzycą
(dr n. med. Jacek Kasznicki, Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi)

10:25-10:45   /  Komunikacja w aptece jako jedno z najważniejszych zadań farmaceuty – naukowiec mówiący ludzkim językiem 
(dr n. farm. Piotr Merks, Piktorex sp. z o.o.)

10:45-11:15   /   Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w podeszłym wieku.
Wybrane testy diagnostyczne
(prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak, Zakład Farmacji Aptecznej UM w Łodzi)

11:15-11:25   /   Wystąpienia firm farmaceutycznych

Panel dla pacjentów

godzina / temat

10:00-10:10   /   Uroczyste powitanie gości i otwarcie Spotkania

10:10-10:25   /   Jak prawidłowo przyjmować leki
(dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein, Zakład Biofarmacji UM w Łodzi)

10:25-10:40   /   Wpływ pożywienia na działanie leków
(mgr farm. Katarzyna Sztuka, Zakład Biofarmacji UM w Łodzi)

10:40-10:55   /   Bezpieczeństwo stosowania preparatów pochodzenia roślinnego
(mgr farm. Anna Marchelak, Zakład Farmakognozji UM w Łodzi)

10:55-11:15   /   O co mogę zapytać farmaceutę w aptece ogólnodostępnej?
(mgr farm. Kamila Przybył, mgr farm. Paweł Śmigielski, Apteka Omega, Łódź)

11:15-11:30   /   Odpowiedzialne samoleczenie przeziębienia
(dr n. farm. Michał Dudarewicz, Zakład Farmakogenetyki UM w Łodzi)

   11:30-11:40   /   PRZERWA KAWOWA

11:40-13:30   /   WARSZTATY: Przeglądy lekowe; właściwe stosowanie wybranych wyrobów medycznych i testów diagnostycznych; problemy lekowe
w farmakoterapii cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i astmy; promocja zdrowego stylu życia; profilaktyka chorób nowotworowych i innych

    13:30-14:00   /   PRZERWA OBIADOWA

14:00-14:45   /   Wpływ zegara biologicznego na zdrowie i stosowane leki
(prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska, Zakład Farmakodynamiki UM w Łodzi)

14:45-15:10   /   Moje doświadczenia w byciu Farmaceutą dla Pacjenta w aptece ogólnodostępnej
(mgr farm. Urszula Mierzwińska, Cosmedica Sp. z o.o.)

15:10-15:35   /   Działania niepożądane leków – przypadek kliniczny
(dr hab. n. med. Anna Wiktorowska-Owczarek, Zakład Farmakologii i Toksykologii UM w Łodzi)

   15:35-15:45   /   PRZERWA KAWOWA

15:45-16:05   /   Interakcje leków – jak je rozumieć
(mgr farm. Paweł Konrad Tuszyński, opieka.farm sp. z o.o.)

16:05-16:25   /   Farmaceuta dla Pacjenta rzucającego palenie wyrobów tytoniowych
(dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak, wykład ufundowany przez Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.)

16:25-17:00   /   Podsumowanie Spotkania; test zaliczeniowy

Uwaga organizacyjna

Czas trwania panelu dla farmaceutów: 09:00-17:00, w tym wykłady, warsztaty, dwie przerwy kawowe, przerwa obiadowa i test.

Czas trwania panelu dla pacjentów: 10:00-13:30, w tym wykłady, jedna przerwa kawowa i/lub warsztaty.

Podziel się